Zmiana prawa telekomunikacyjnego

Szanowni Państwo.

Dnia 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na ceny oraz parametry świadczonych przez nas usług. Nowelizacja przepisów zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, zatem zmiany będą miały pozytywny skutek. Ze względu na obowiązek modyfikacji warunków Umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i Regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa, oraz realizując podstawowe prawo do informacji, poniżej przedstawiamy Państwu zakres zmian.

Na czym polegają zmiany w Umowie?

1. Dodajemy kolejne, wygodniejsze sposoby kontaktu z nami w sytuacji, kiedy zechcą Państwo wypowiedzieć Umowę.

Od 21 grudnia 2020 r. można złożyć wypowiedzenie również:

  • telefonicznie w Biurze Obsłudze Klienta ( 12 312 80 00 ),
  • elektronicznym kanałem komunikacji z Biurem Obsługi Klienta, w którym możemy potwierdzić Państwa tożsamość – komunikacja e-mail. Aktualne adresy dostępne są nas naszej stronie www.naszasiec.net .

W nawiązaniu do powyższego dodatkowo informujemy, że dotychczas obowiązujące sposoby składania wypowiedzenia pozostają bez zmian.

2. Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia Umowy na czas nieokreślony, którą nam Państwo wypowiedzą. Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny Umowy na czas określony (Umowa zawarta w promocji na cza określony 12 lub 24 miesięcy). Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej Umowy będzie wynosił jeden miesiąc i będzie liczony od dnia, w którym wypowiedzenie do nas wpłynie.

Dodatkowe informacje

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy. Mogą to Państwo uczynić do czasu wejścia w życie zmian tj. do 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach czyli pisemnie lub listem.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego jeśli zdecydują się Państwo wypowiedzieć Umowę przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, możemy dochodzić zapłaty ulg przyznanych w promocji. Ta opłata to w zasadzie część ulgi, której udzieliliśmy Państwu przy zawieraniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu określonego w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zwrot ulg reguluje art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Brak wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych Regulaminu i Umowy.

Dziękujemy za dotychczasowe korzystanie z naszych usług, liczymy na Państwa zaufanie i kontynuację współpracy.

Pozdrawiamy.

Dział Obsługi Klienta
NaszaSiec.NET Kraków – Twój operator telekomunikacyjny
tel.: 12 312 80 00
mail: biuro@naszasiec.net

Jeżeli masz pytania

Skontaktuj się z nami
Visit Us On Facebook