Dla biznesu

Internet dla biznesu

 • Podstawowy, symetryczny światłowodowy dostęp do sieci Internet o przepustowości od 1 do 1000 Mbps.,
 • Zaawansowany, nieograniczony światłowodowy lub radioliniowy dostęp do sieci Internet o indywidualnie dopasowanej przepustowości.
 • Gwarancja jakości usługi SLA,
 • Gwarancja parametrów pracy łącza CIR,
 • Routing BGP,
 • Publiczna adresacja IP,
 • Dzierżawa routerów i przełączników.

Transmisja danych

 • We współpracy z partnerami na terenie całego kraju oferujemy możliwość zestawienia transmisji danych, która daje swobodną możliwość łączenia oddziałów firm w jedną sieć lokalną.

Telefon stacjonarny

 • Cyfrowa Telefonia Stacjonarna bez abonamentu,
 • Indywidualnie negocjowane stawki za połączenia,
 • Bezpłatne nielimitowane połączenia wewnątrz firmy (lokalnie i pomiędzy oddziałami w całym kraju),
 • Cyfrowe wirtualne centrale telefoniczne VPBX z możliwością samodzielnego zarządzania z opcjami kolejkowania połączeń, tworzenia grup, nagrywania rozmów i wieloma innymi funkcjami,
 • Cyfrowe centrale stacjonarne Platan, Slican, Panasonic,
 • Serwis  gwarancyjny i obsługa pogwarancyjna urządzeń telekomunikacyjnych, wsparcie techniczne,
 • Dzierżawa aparatów telefonicznych i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • Konfiguracja urządzeń.

Usługi informatyczne

 • Obsługa informatyczna instytucji i przedsiębiorstw,
 • Instalacja serwerów (pocztowych, administracyjnych, kopii zapasowych),
 • Konfiguracja routerów, modemów, przełączników,
 • Montaż, konfiguracja i obsługa central telefonicznych.

Usługi teletechniczne

 • Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (światłowodowych i miedzianych),
 • Spawanie światłowodów.