Tak. W lokalu wpisanym w Umowie jako miejsce instalacji usługi można podłączyć dowolną ilość urządzeń do Internetu. Do tego celu służy router.