Formularz przekazania danych do umowy

    Proszę o uzupełnienie poniższych danych osobowych potrzebnych do sporządzenia umowy telekomunikacyjnej: